Horst D. Deckert

Generał Ferenc Korom o zadaniach obronnych Węgier

Generał Ferenc Korom, dowódca Węgierskich Sił Obronnych, podkreślił pierwszorzędną rolę zadań obrony narodowej podczas corocznej konferencji poświęconej ocenie i zadaniom online. Rosnące napięcie geopolityczne w regionie nadaje słowom generała szczególną wagę. Węgry i węgierskie siły obronne stoją przed rokiem poważnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Węgier i Europy jest nadal zagrożone przez masową nielegalną migrację. W oparciu o istniejące tendencje, jeszcze przez długi czas będziemy musieli radzić sobie z rosnącą presją migracyjną i związanym z nią terroryzmem, bezpieczeństwem publicznym oraz – obecnie w kontekście epidemii koronawirusa – zdrowiem publicznym. Nawet ci, którzy nadal realizują politykę i działania proimigracyjne – Bruksela, krajowa lewica, pachołki Sorosa i gangi zajmujące się handlem ludźmi – widzą to wyraźnie. Chcą one, w ścisłej koordynacji ze sobą, nie powstrzymać migracji, ale ją zorganizować i kontrolować. Chcą zalać stary kontynent imigrantami, zmienić jego proporcje etniczne i religijne, zlikwidować jego kulturę chrześcijańską i różnorodność narodową, czyli jego europejskość. Z tego wszystkiego mają nadzieję uzyskać korzyści ekonomiczne i polityczne: W zamian za głosy imigrantów, dadzą nam wielokulturowe społeczeństwo, strefy zakazu wstępu i więcej „wsparcia“ socjalnego. Jest to realne zagrożenie, na które muszą być przygotowane również węgierskie siły obronne. My, Węgrzy, musimy stworzyć najnowocześniejszą, zdolną armię narodową w Kotlinie Karpackiej, tak abyśmy mieli odpowiednie i oddane siły do obrony naszych rodzin, naszej ojczyzny, naszych wartości i naszych interesów.

Sytuacja kryzysowa spowodowana masową imigracją doprowadziła do budowy ogrodzenia granicznego. Ta prawna i techniczna bariera graniczna oraz pełna poświęcenia wspólna praca policji i sił obronnych na rzecz ochrony granicy służą bezpieczeństwu Węgier i całej Europy. Tylko dzięki środkom popartym przez społeczeństwo podczas konsultacji narodowych i podjętym przez większość Fidesz-KDNP w rządzie i parlamencie, po warunkach migracyjnych, których doświadczyliśmy w 2015 roku, nie pozostał żaden ślad. Nie zapominajmy o strumieniu migrantów organizowanych w tym czasie z zagranicy, o 400 tysiącach migrantów, którzy bez końca i bez kontroli wjechali do kraju, o widoku Dworca Wschodniego czy placu imienia Jana Pawła II, o agresywnych mieszkańcach obozów, którzy swobodnie się przemieszczają.

W ramach operacji „Wspólna Wola“ około 1150 żołnierzy węgierskich z ponad 200 sztukami sprzętu technicznego wykonuje codziennie zadania związane z ochroną granicy i bezpieczeństwem granicznym na 242-kilometrowym odcinku granicy węgierskiej pomiędzy powiatami Bács-Kiskun i Csongrád-Csanád, wspierając policję w jej pracy. Węgierskie Siły Obronne wzmacniają ochronę granic za pomocą patroli lądowych, psich i wodnych, dronów, helikopterów H145M i pojazdów terenowych. Noktowizory, detektory i kamery termowizyjne również pomagają funkcjonariuszom w skutecznym wykonywaniu ich obowiązków.

Źródło: Magyar Nemzet


Ähnliche Nachrichten