Horst D. Deckert

UE właśnie zatwierdziła mączniaka jako produkt spożywczy

Czy zmierzamy w kierunku przyszłości, w której będziemy jeść owady? Pomimo sprzeciwu, UE sygnalizuje, że może to stać się rzeczywistością wcześniej niż wielu sądzi.

Unia Europejska właśnie zatwierdziła, że larwy mącznika mogą być w przyszłości sprzedawane jako żywność. To pierwszy przypadek, gdy gatunek owada został zatwierdzony przez UE jako źródło żywności, podaje węgierski dziennik Magyar Nemzet.

Większość państw członkowskich zagłosowała we wtorek za włączeniem jej do propozycji rynkowej, czyniąc z larw mącznika „nową żywność“. Owad ten będzie mógł być sprzedawany zarówno jako surowa żywność, jak i w formie przetworzonej.

Decyzja UE ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, chociaż Węgry sprzeciwiły się zatwierdzeniu, węgierski Urząd Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego (Nébih) powiedział w oświadczeniu, dodając, że Węgry uważają, że nie ma niedoboru białka w Europie, który uzasadniałby wykorzystanie białka owadów do żywności. Co więcej, kontynent ten nie ma tradycji spożywania takich źródeł białka.

Nébih podkreślił również znaczenie przeprowadzenia odpowiednich badań w zakresie bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego, etykietowania i edukacji przed wprowadzeniem tych źródeł białka. Larwy mącznika są pierwszym jadalnym owadem wprowadzonym na rynek w UE.

Ograniczenie lub zniesienie konsumpcji mięsa jako długoterminowy cel lewicy

Lewicowe publikacje już od lat promują spożywanie owadów, jak na przykład New York Times. W publikacji pojawiły się takie artykuły jak „Dlaczego nie jemy więcej owadów?“ oraz „Lekcja dnia: ‚Jak rozwinąć apetyt na owady‘ “.

Istnieją obawy, że elity polityczne Zachodu podniosą podatki od konsumpcji mięsa, doprowadzając do bankructwa rolników zajmujących się hodowlą bydła i innych zwierząt, którzy już teraz często walczą o zyski, a jednocześnie wprowadzą tanią alternatywną żywność na bazie owadów, która nie jest opodatkowana, a wszystko to w imię zielonej rewolucji. W takim scenariuszu tylko osoby o wyższych dochodach mogłyby sobie pozwolić na regularne spożywanie mięsa.

Podatek od mięsa“ jest już dyskutowany w takich krajach jak Niemcy, gdzie propozycję popierają Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), Zieloni i Partia Socjaldemokratyczna (SPD), a sprzeciwiają się jej partie opozycyjne Alternatywa dla Niemiec (AfD) i Die Linke.

Jednakże rządy mogą napotkać na ostry sprzeciw wobec ograniczenia lub wyeliminowania spożycia mięsa z diety swoich obywateli. Sondaż przeprowadzony w Australii wykazał, że 73 procent ankietowanych mężczyzn wolałoby umrzeć 10 lat wcześniej niż zrezygnować ze steków i hamburgerów. Podczas gdy 81 procent twierdzi, że martwi się o klimat, 78 procent twierdzi, że nie rozważa rezygnacji z mięsa.

Europa stwierdza, że robaki „nadają się do spożycia przez ludzi“.

Przed głosowaniem Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził w swojej opinii opublikowanej w styczniu, że żywność wyprodukowana z larw mącznika jest zdatna do spożycia przez ludzi. Organ UE wydał sprawozdanie dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia wspólnotowego.

Oficjalna decyzja dała zielone światło dla wykorzystania mączki z mącznika przez przemysł spożywczy, ponieważ agencja uważa, że preparaty z larw owadów są bezpieczne, zdrowe i wysokobiałkowe przy zachowaniu określonych warunków hodowli i przygotowania.

Naukowcy EFSA wskazali na wyraźne korzyści środowiskowe płynące z białek pochodzenia owadziego w porównaniu z konwencjonalnymi białkami zwierzęcymi, ale również uznali kulturowe wyzwanie związane z wprowadzeniem owadów jako żywności.

„Istnieją poznawcze powody wynikające z naszych doświadczeń społecznych i kulturowych, tak zwany ‚czynnik obrzydzenia‘, które sprawiają, że pomysł jedzenia owadów odpycha wielu Europejczyków. Z czasem i ekspozycją, takie postawy mogą się zmienić“ – pisze w raporcie EFSA Giovanni Sogari, badacz społeczny i konsumencki z Uniwersytetu w Parmie.

Źródło: Magyar Nemzet (Autor: Dénes Albert)


Ähnliche Nachrichten