Horst D. Deckert

Zwolniony kardynał: „Islamscy imigranci to nowi barbarzyńcy“

Papież Franciszek usunął z urzędu afrykańskiego kardynała Roberta Sarah, mówiąc, że to, co nie może być, nie może być: kardynał Sarah potępił imigrację jako inwazję i zaplanowaną zbrodnię przeciwko Europie i Afryce.

„Jako biskup mam obowiązek ostrzegać Zachód przed niebezpieczeństwami“ – powiedział w rozmowie z francuskim dziennikarzem Nicolasem Diatem kardynał Robert Sarah, wcześniej watykański prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Znany ze swojego konserwatywnego stanowiska w kwestiach społecznych i moralnych, zaatakował tak zwanych postępowych katolików, oświadczając, że „fałszywą egzegezą [interpretacją Pisma Świętego] jest używanie słowa Bożego do promowania imigracji“. Bóg nigdy nie chciał tych rozłamów“.

Kardynał przekonywał, że kryzys imigracyjny szkodzi nie tylko Europie, ale także samym migrantom, mówiąc: „Wszyscy migranci, którzy przybywają do Europy są pozbawieni środków do życia, bezrobotni, bez godności. (…) Kościół nie może współpracować z tą nową formą niewolnictwa, jaką stała się masowa imigracja.“

Kardynał Sarah porównał współczesny napływ muzułmańskich imigrantów do inwazji plemion barbarzyńskich, które ostatecznie doprowadziły do upadku Imperium Rzymskiego w 475 r. n.e.

Jeśli europejska polityka wobec muzułmańskich migrantów nie ulegnie zmianie, Sarah ostrzegła, że Europa „zostanie najechana przez cudzoziemców, tak jak Rzym został najechany przez barbarzyńców“. … A jeśli Europa zniknie, a wraz z nią bezcenne wartości starego kontynentu, islam wtargnie do świata i całkowicie zmieni kulturę, antropologię i wizję moralną.“

On jako Afrykanin jest świadomy, że Europa jest architrawem, który trzyma świat razem. Nie ma chrześcijaństwa bez Europy.

W wywiadzie kardynał wyjaśnił swoje porównanie, mówiąc: „Podobnie jak w przypadku upadku Rzymu, dzisiejsze elity zajmują się jedynie zwiększaniem luksusów życia codziennego, a ludzie są otępiali przez coraz bardziej wulgarne rozrywki. … Ale barbarzyńcy“, powiedział, odnosząc się do islamskich migrantów, „są już w mieście“.

Źródło: VoxNews


Ähnliche Nachrichten