Horst D. Deckert

Węgry: Fundacja „Społeczeństwo chronione“

W lipcu 2021 roku na Węgrzech utworzono organizację pozarządową o nazwie Fundacja „Społeczeństwo chronione“ – Védett Társadalom Alapitvány – w celu zapewnienia ochrony przed tymi organizacjami i ideologiami, które dążą do zniesienia fizycznych, biologicznych i moralnych granic społeczeństwa lub rodziny.

Założyciele fundacji wierzą, że stworzony świat może być zachowany tylko poprzez kontynuowanie i przekazywanie tradycji naszych przodków. Uważają oni, że porządek, wieczne wartości i uniwersalna kultura ludzka, istniejące na mocy praw Stwórcy, muszą być za wszelką cenę chronione, zachowywane i wzbogacane. Że wspólnoty, takie jak rodzina i naród, są podstawą życia międzyludzkiego i naszej cywilizacji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.…

Założyciele Fundacji przeciwstawiają się tym siłom ideologicznym, które agresywnie atakują tradycyjne wartości i dążą do obalenia podstaw porządku. Wierzą, że mocą wiary miłości, czystości duszy i opartej na tradycji wiedzy doświadczalnej można zatriumfować nad siłami materialistycznymi. Nad tymi ideologami, którzy ze względu na swoją siłę ekonomiczną, polityczną i manipulacyjną chcą coraz bardziej otwarcie i brutalnie szerzyć swoje rządy.

Fundacja „Społeczeństwo chronione“ opiera się na różnorodności wspierających życie, pewnych siebie jednostek, rodzin, wspólnot i narodów, które chcą swobodnie przeżywać swoją wiarę, kulturę i tradycje. Fundacja stara się przeciwstawiać wszelkim organizacjom i ideologiom globalistycznym, których celem jest zniesienie granic fizycznych, biologicznych i moralnych.

Fundacja broni się:

  • porządek prawny oparty na sprawiedliwości i rozsądku,
  • godność człowieka i życie ludzkie, od poczęcia do naturalnej śmierci,
  • naturalny model rodziny oparty na małżeństwie,
  • prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi..,
  • wolność wyznania i sumienia,
  • wolność słowa i przekonań,
  • ciągłość obyczajów, kultury i tradycji tworzących tożsamość narodową.

Fundacja „Społeczeństwo chronione“ ma na celu aktywne zaangażowanie się na całym świecie w zachowanie chronionych, bezpiecznych, wolnych i pokojowych modeli społeczeństwa opartych na własnej tradycji.

Prezesem fundacji jest László Földi.

Ten artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie UNGARNREAL, naszego partnera w EUROPEAN MEDIA COOPERATION.

++

Oto kolejny bardzo aktualny wkład László Földiego, w którym jasno opisuje on cele nowej fundacji anty-Soros:

Fundacja „Społeczeństwo chronione“ (www.vdta.hu)

ZWALCZANIE NIEPOŻĄDANYCH I DESTRUKCYJNYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH GLOBALIZACJI

Autor: László Földi

Sztuka wojenna polega z jednej strony na konfrontacji, a z drugiej na umiejętnie przeprowadzonej metodologii. Konflikty w starożytności i, oczywiście, w naszych czasach często kończyły się gorzkimi bitwami, w których – w sensie moralnym – prostą prawdą było wygrać lub zostać pokonanym. Nie mogło być mowy o kompromisie, ponieważ sytuacja eskalowała właśnie dlatego, że konflikt był nie do pogodzenia.

Widziane z tej perspektywy nasze dzisiejsze życie pokazuje, że normalność – podstawowe wartości ludzkiej egzystencji – są biczowane przez nienormalne wyzwania i próbują przeniknąć naszą świadomość swoistym wynaturzeniem. Nie mamy wyboru i musimy podjąć rzuconą nam rękawicę. Do tej pory wydawało się naturalne bronić normalności, po prostu broniąc jej, udając obojętność, uśmiechając się do tego, co uważamy za absurdalne. My, większość, do tej pory żyliśmy po prostu normalnie. Bo w ten sposób – myśleliśmy – będziemy w stanie ochronić nasz własny świat. Ale teraz jest jasne, że jeśli chcemy wygrać za wszelką cenę i bez alternatywy, musimy przemyśleć naszą własną formułę rozwiązania zgodnie z mottem „najlepszą obroną jest atak“.

W tym celu my, założyciele i operatorzy Fundacji Bezpieczne Społeczeństwo, podejmujemy się obrony naszych wartości i atakowanych grup społecznych oraz wypowiadamy wojnę szkodliwej ideologii i niedopuszczalnym praktykom Fundacji Społeczeństwa Otwartego, która neguje podstawowe wartości normalności. My, większość ludzi w naszym społeczeństwie, tolerujemy wiarę i życie religijne tych, którzy praktykują religie inne niż chrześcijaństwo. Tolerujemy odmienność płci, intymność osób tej samej płci. Nie tolerujemy jednak ani nie przyzwalamy na społeczne przyzwolenie na perwersję, widząc w niej osobistą tragedię jednostki, która nie może być częścią systemu normatywnego. Jednocześnie prześladujemy wszelkie czyny skierowane przeciwko nieletnim, czy to w słowach, czy w czynach.

Fundacja na rzecz Społeczeństwa Chronionego za wyzwanie, którego należy bronić, uważa istnienie i zachowanie normalnego, tzn. akceptowanego – tradycyjnego – społeczeństwa. Wierzymy w różnorodność, pluralizm polityczny i współzależność narodów. Ale opieramy się podrzędnym klasyfikacjom – patrz: Podwójne standardy – i zacieranie się kultur wzdłuż interesów finansowych, w modnym pojęciu: zglobalizowany świat. Wszystkie próby wyeliminowania narodów nie powiodły się w przeszłości i nie powiodą się w przyszłości. Jednolity, „mieszany świat“ niszczy wszystko, co ludzkość do tej pory osiągnęła, a zwłaszcza świat, w którym warto żyć. Kraje Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej stoją w obliczu kryzysów niespotykanych w ostatnich dziesięcioleciach. Okazuje się, że wyniesienie globalnej ideologii do rangi społecznej sprawiło, że na przykład Szwecja, która zbudowała niemal idealny styl życia, stała się ulicznym polem bitwy dla przestępczych gangów imigrantów. W Niemczech precyzja, porządek i przewidywalność znikają z codziennego życia, a zaufanie i wiara znikają z życia Niemców.

Absurdalność modelu społeczeństwa otwartego najlepiej ilustruje deklaracja tysięcy francuskich generałów i oficerów we Francji, którzy przepowiadali wojnę domową. To wołanie o pomoc zostało wywołane beznadziejną sytuacją niekontrolowanej wielokulturowości, mnogością dramatycznych incydentów, które niestety w naturalny sposób wynikają ze współistnienia różnych kultur. My, przedstawiciele i sympatycy Fundacji na rzecz Społeczeństwa Chronionego, wierzymy, że możliwość walki idei nie została jeszcze wyczerpana, że nie nadszedł jeszcze czas prawdziwych generałów – choć ważne jest, aby wiedzieć, że są oni za nami – i że być może nadal można prowadzić bitwę rozumu w obronie wszystkiego, co stanowi o godności ludzkiego istnienia. Sztuki walki nadal posiadają element sztuki, który wnoszą do walki. Formą konfrontacji jest retoryka i perswazja. Ważne jest, aby wszyscy zrozumieli, że obojętność nie sprzyja zachowaniu norm, lecz prowadzi do katastrofy. Wreszcie, pod względem ideologicznym, nie ma wątpliwości, że świat, w którym warto żyć, jest prawem i przywilejem każdego człowieka. Pojęcie narodu jest takie samo na prawicy, jak i na lewicy. W rodzinach bowiem matka, ojciec i ich dzieci nie są zorganizowani według linii ideologicznych, ale są wyzwani przez wzajemne zrozumienie i docenienie. Podobnie jak w naszym świętym świecie, istnieje ludzka wieczność, niezależnie od tego, co przywódcy kościoła głoszą swoim wiernym.

Aby tego bronić, atakujemy. Budujemy sieć, aby przeciwstawić się istniejącej już sieci globalistów z silnym przeciwnikiem. Mobilizujemy się przeciwko tym, którzy agresywnie szerzą idee społeczeństwa otwartego. Nie pozwolimy, aby młodzi ludzie bez wystarczającego doświadczenia życiowego wpadli w pułapkę „uwrażliwiania“. Będziemy organizować demonstracje i udowadniać, że nie trzeba owijać się w wynaturzone kostiumy, by wyrazić swoje zdanie. Fundacja Chronione Społeczeństwo zwraca się więc do wszystkich tych, którzy uważają, że normalność jest jedyną ramą, w której mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy polityczne, niezależnie od mody.

Fundacja nie jest bowiem inicjatywą polityczną, lecz obywatelską w czasach, gdy coraz głośniej słychać starcia ideologiczne. Ale wiemy też, do jakiej wartości strategicznej chcemy dążyć. Dla nas, większości społeczeństwa, jest to historyczne wyzwanie, aby zdemaskować ekstremizm oparty na błędach, niepożądaną cechę globalizmu, i zepchnąć go tam, gdzie jego miejsce, w głąb bibliotek. Wszystko, co można usłyszeć z przeciwnej strony, to wrzaski niewielkiej mniejszości w wyolbrzymionej formie. Dlaczego mielibyśmy to tolerować? Dlaczego mamy z pochylonymi głowami godzić się na prowokacje przekraczające nasze wyobrażenia?

Aby to raz na zawsze wyjaśnić, nadal podkreślamy element sztuki w pojęciu sztuki walki i mamy nadzieję, że to wystarczy, aby zachować ludzkie społeczeństwo. Nie mamy wątpliwości, że przedstawiciele absurdalnego świata zrobią wszystko, co w ich mocy, aby uniemożliwić nam osiągnięcie naszego celu. Ale cokolwiek by nie robili, normalne życie jest pozbawione alternatywy.

Źródło: Magyar Nemzet


Ähnliche Nachrichten